Aplikácia headless na rôzne platformy

Headless je aplikovateľný takmer na všetky platformy: Máte veľké plány a hľadáte pre vaše nápady riešenie na mieru? S headless budú dlhé vývojové cykly či náročná údržba minulosťou a súčasne si budete môcť ponechať želané prispôsobenie a znížiť tak svoje náklady. Headless však dokáže poskytnúť aj otvorené prostredie SaaS, ktoré samo o sebe môže brzdiť rýchlosť zavádzania inovácií, a tak skombinovať to […]

Výhody headless ecommerce, ktoré rozhodne stoja za zváženie

V časoch, kedy sa v dôsledku svetovej pandémie presunuli nákupy do on-line prostredia a napredovanie segmentu ecommerce skokovo akceleruje, musia značky zavádzať inovácie v záujme udržania si náskoku pred konkurenciou. Keďže rýchlosť uvedenia produktu či služby na trh je často spojená so zvyšujúcim sa peňažným tokom, každá hodina času vývojára je vzácna. Aj preto je namieste úvaha […]

Tradičný vs. headless e-commerce

Ako sme už spomenuli, najtradičnejším ecommerce modelom je monolitický model. Tradičné obchodné platformy majú preddefinovaný front-end, ktorý je úzko prepojený s back-endom. To znamená, že aj keď existuje veľa možností prispôsobenia či neobmedzený prístup ku kódu, platforma je navrhnutá len na poskytovanie obsahu vo forme webových stránok, prípadne natívnych mobilných aplikácií. IT oddelenie firmy tak získa […]

Tri modely e-commerce

V záujme zvyšovania on-line podielu v rámci vášho ecommerce sa môžete rozhodnúť pre niektorý z nasledovných modelov: Monolitický model je tradičný model, ktorého jednotlivé komponenty sú prepojené a vzájomne závislé. Zmena vykonaná v rámci jedného prvku tak môže spôsobiť neočakávané zmeny v rámci iných prvkov. Preto je pri aktualizácii niektorého komponentu potrebné prepísať celú aplikáciu. Commerce-led model využíva front-end obchodnej […]

Technické využitie headless v e-commerce

Okrem pohodlia, ktoré nákupy na internete ponúkajú, kladú zákazníci dôraz aj na kvalitu nielen tovarov a služieb, ale aj samotnej obsluhy e-shopu. Ak predajca nedokáže splniť očakávania svojich zákazníkov, je ohrozená vernosť jeho značke. Týka sa to i samotných nárokov na digitálne zážitky. Všetky tieto zmeny v správaní spotrebiteľov tak vedú k potrebe prijímať flexibilné a dostupné […]